METODY

Kinetic Control (KC)
Kinetic Control pozwala zidentyfikować i zrozumiale przedstawić wadliwy mechanizm ruchu, który jest odpowiedzialny za dolegliwości bólowe pacjenta. Szczegółowa analiza, wykonywana za pomocą serii testów funkcjonalnych, umożliwia wykrycie nieprawidłowych wzorców ruchowych, niekontrolowanego ruchu oraz ograniczeń, które na to wpływają. Dzięki badaniu przeprowadzonemu w systemie Kinetic Control terapeuta jest w stanie stworzyć indywidualny program terapii, pozwalający na samodzielną pracę nad tym, aby:
• korygować błędne wzorce ruchowe
• poprawiać kontrole ruchu
• eliminować kompensacje i restrykcje

Movement System Impairment (MSI)
Autorska koncepcja profesor Shirley Sahrmann, która zwraca uwagę na potrzebę regularnego badania układu ruchu celem jak najszybszego wychwycenia dysfunkcji w jego obrębie. Pozwala na szczegółowe badanie oraz wskazanie przyczyn występowania dolegliwości bólowych w obrębie układu ruchu tj. kręgosłup lędźwiowy i staw biodrowy.

Performance Stability (PS)
Zadaniem koncepcji Performance Stability jest przedstawienie i ocena stabilizacji wraz z analizą ryzyka dysfunkcji ruchu czy urazu. Koncepcja przeznaczona jest do badania osób uprawiających sport zawodowy, amatorski jak i wszystkich pacjentów, którzy noszą się z zamiarem podjęcia aktywności ruchowej.
Pozwala uchwycić mocne i słabe strony badanej osoby, co przekłada się na wzbogacenie i zindywidualizowanie procesu treningowego, tak aby codzienny ruch był możliwie bezpieczny i zgodny z zasadą „Primum non nocere” – po pierwsze, nie szkodzić!

Functional Movement Screen (FMS)
System pozwalający zidentyfikować i ocenić fundamentalne wzorce ruchowe.
Functional Movement Screen dzięki zastosowaniu testów służących do oceny przesiewowej daje możliwość oceny badanego i wskazania w skali punktowej poziomu jego motoryczności.

Anatomy Trains (AT)
System meridianów mięśniowo-powięziowych Anatomy Trains to mapa służąca analizie wzorców tkanek miękkich oraz tworzenie strategii uwalniających sieć mięśniowo-powięziową poprzez manualne lub ruchowe reakcje.
Koncepcja ta prowadzi do zachowania stabilności w całym organizmie człowieka. Celem terapii jest zmniejszenie bólu, zwiększenie zakresu ruchu, zdolność przyjęcia i rozładowania obciążeń, na które ciało jest narażone. Taśmy anatomiczne równoważą napięcia wokół szkieletu, pozwalają na minimalizację wysiłku mięśni oraz kształtują świadomość ciała pacjenta.

Kinesiology Taping
Kinesiology Taping to terapia wykorzystująca działanie elastycznego plastra o właściwościach skóry ludzkiej. W większości przypadków zastosowane aplikacje mają działanie sensoryczne poprawiające funkcjonowanie lokalne oraz wpływające na dysfunkcje znajdujące się poza obszarem bólu. Oczywiście istnieje możliwość mechanicznej korekcji za pomocą elastycznej taśmy.
Ogromną zaletą opisywanej terapii jest fakt, iż działa ona przez cały czas utrzymywania aplikacji.

Taping sztywny
Zastosowanie nieelastycznej taśmy pozwala na trwałą korekcję mechaniczną segmentów stawowych tak często potrzebną w procesie gojenia tkanki miękkiej. Możliwości zastosowania tapingu sztywnego jest wiele począwszy od stabilizacji do odciążenia powięziowego.

Masaż
Masaż to oddziaływanie na ustrój, poprzez wykorzystanie bodźców mechanicznych, opartych o ucisk na tkanki w celu wywołania ich odczynu fizjologicznego. Określany jest jako zespół technik (chwytów, rękoczynów) stosowanych w odpowiedniej kolejności: głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, oklepywanie, wibracja, wyciskanie.
Masaż klasyczny jest postrzegany jako najbardziej rozpowszechniona forma masażu, jaką stosuje się w polskich placówkach zdrowia. Forma ta jest w pełni akceptowana przez środowisko fizjoterapii. Jest ona jednocześnie jedną z najstarszych i najbardziej popularnych form terapii.

Fizykoterapia
Fizykoterapia stanowi uzupełnienie dobrze przeprowadzonego toku rehabilitacji. Opiera się o zastosowanie bodźców fizykalnych w celu wywołania odczynu biologicznego tkanek. Dostosowanie odpowiedniego zabiegu jest uzależnione od celu, który chcemy osiągnąć.
• Zabiegi elektroterapeutyczne:
– Elektrostymulacja
– TENS
– Trabert
– Interferencja
– Kotz
– Galwanizacja
– Jonoforeza
– Diadynamik
– Tonoliza

• Pole magnetyczne
• Laser
• Ultradźwięki
• Światłolecznictwo

Krioterapia
Krioterapia krýos therapeía – czyli leczenie zimnem, forma zimnolecznictwa z zastosowaniem temperatur poniżej 0°C. Zabieg polega na miejscowym schłodzeniu – obniżeniu temperatury tkanek za pomocą oziębionych par azotu o temperaturze -140°C .

GameReady
Game Ready pomaga pacjentom zmniejszyć ból lub obrzęk, zoptymalizować fizykoterapię i przyśpieszyć gojenie. Aktywny ucisk Game Ready zapewnia większe korzyści leczenia zimnem.
Skuteczność działania urządzenia Game Ready spowodowała jego wykorzystywanie w najbardziej prestiżowych ośrodkach ortopedycznych, klinikach fizjoterapii i sportowych ośrodkach treningowych.

Hydroterapia
Hydroterapia to metoda leczenia bodźcowego polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody o różnych postaciach.
Wirówka kończyny górne przeznaczona jest do masażu okolic dłoni, przedramion i stawów łokciowych. Dzięki zastosowaniu dysz o regulowanym kierunku wypływu strumienia wody, pozwala ona przeprowadzić dokładną terapię kończyny górnej.
Wirówka kończyny dolne przeznaczona jest do masażu wirowego kończyn dolnych (stopy i podudzia). Masaż prowadzony jest za pomocą 8 dysz montowanych na ścianach wanny, z regulacją kierunku wypływu strumienia wody.
Wanna przeznaczona jest do masażu wirowego całego ciała. Zabieg można wykonać manualnie przy pomocy dyszy z wymiennymi końcówkami (posiada możliwość płynnej regulacji ciśnienia w zakresie 0-5,5 bara). Dodatkowo wanna wyposażona jest w system 8 dysz bocznych i 6 dysz skierowanych na kręgosłup oraz dysz powietrznych do kąpieli perełkowej.